Far d'Artrutx

Municipi:Ciutadella
Comarca:Menorca
Coordenades: 39.922465, 3.824233

Aquest far, construït el 1858, a 10 quilòmetres al sud de Ciutadella, amb el de Capdepera de Mallorca marquen els extrems de l'estret entre les dues illes. Es troba a 45 metres per sobre del nivell del mar amb una torre de 34 que, el 1969, va ser enlairada disset metres més. El sistema de senyals va ser automatitzat al final de la dècada de 1980. Hi podem llegir un poema d'August Bover (Barcelona, 1949) en què juga poèticament amb la desinència del topònim i un de Joan López Casanovas.