Cales Fonts

Municipi:Castell, es
Comarca:Menorca
Coordenades: 39.878552, 4.292919

Aquesta és, possiblement, la part més antiga i popular d'Es Castell, d'on sortia un dels conductes bàsics de subsistència, la pesca. Compte amb una sèrie de coves naturals que antigament eren utilitzades pels pescadors com a magatzems. Ara s'han convertit en botigues i restaurants per als turistes. Davant la cala i el mar és oportú llegir aquest fragment de "Menorca", sens dubte,  per la seva volada èpica i expressives imatges, un dels millors poemes dels escrits per Àngel Ruiz i Pablo i la segona secció d'un poema de Pere Gomila de to més contemporani.