Sa Figuera Verda

Municipi:Alaior
Comarca:Menorca
Coordenades: 39.922453, 4.134556

Aquest és el lloc, prop d'Alaior, triat per Ponç Pons per a fer-hi els recessos per a llegir i escriure. Talment com un Tolstoi contemporani i illenc, és en aquests paratges on troba la calma per a crear. Bona part de la seva obra ha estat enllestida en aquest lloc. Hi podem llegir un text inèdit en què explica la gènesi dels seus lligams amb el lloc; el poema amb títol homònim que desgrana les ocupacions a què s'hi dedica i les reflexions que li provoca el fet d'escriure de forma desaforada, que només acondueix a ser esclau de les paraules. També hi escauen algunes anotacions sentencioses d'El rastre blau de les formigues.