Can Costa

Municipi:Valldemossa
Comarca:Mallorca
Coordenades: 39.723534, 2.605249

En aquesta masia, avui restaurant, a mig camí entre Valldemossa i Miramar, tal com resa una làpida de pedra que conserva en la façana va veure néixer Margarida Mas Pujol que es féu monja amb el nom d'Anna Maria del Santísim Sacrament al convent diminicà de Santa Caterina de Palma. Del seu Llibre de càntics expositats del Beato Ramon Llull podem llegir fragments de les Cobles.