Cel·la de Chopin

Municipi:Valldemossa
Comarca:Mallorca
Coordenades: 39.708960, 2.621888

A la cel·la número 4 de la Reial Cartoixa de Valldemossa varen residir el compositor polonès Frédéric Chopin i l'escriptora francesa George Sand entre el 15 de desembre de 1838 i l'11 de febrer de 1939. Fruit d'aquella estada, és el quadern de viatges autobiogràfic Un hivern a Mallorca, que George Sand (pseudònim d'Amandine Aurore Lucile Dupin, baronessa Dudevant) va publicar per primera vegada el 1841 en la Revue des Deux Mondes. Durant l'estada, Chopin va acabar els seus preludis i va iniciar la composició d'obres que enllestiria després a París. Ho va fer en el seu piano Pleyel, que el compositor va manar portar a Mallorca i que, per problemes de trasllat, es va quedar a la illa, concretament a casa de la família Canut resident a Palma, que l'hi va comprar directament al compositor. Hi podem llegar fragments dels poemes que Miquel dels Sants Oliver va dedicar als dos cèlebres estadants, un passatge d'El perfum dels cedres, de Gabriel Janer i Manila i dos més d'El darrer hivern de Chopin i George Sand, Miquel López Crespi.