Casa de Santa Catalina Thomàs

Municipi:Valldemossa
Comarca:Mallorca
Coordenades: 39.710375, 2.625511

La casa on va néixer Catalina Thomàs, que es troba en el carrer que duu el seu nom,  ha estat convertida i en capella de culte a la santa. Als vint-i-cinc anys va ingressar al convent de Santa Magdalena de Palma, on es conserva el seu cos incorrupte. El 1792, fou beatificada gràcies a les gestions del cardenal Despuig i canonitzada el 1930. Al llarg del carrer, podem llegir l'evocació que Santiago Rusiñol feia de la bellesa i harmonia d'aquests carrers de la vila vella. A l'interior de la capella escaurà llegir les cobles que Maria Antònia Salvà dedicà a la santa.