Monument a Costa i Llobera

Municipi:Pollença
Comarca:Mallorca
Coordenades: 39.873741, 3.019641

El 16 d'octubre de 1972, en el marc dels actes del cinquantenari de la mort de Miquel Costa i Llobera, va ser inaugurat el monument en honor seu en el que avui s'ha convertit en l'entrda principal de la vila. Es troba en la plaça que ha quedat davant per davant del passeig en què es converteix la Via Pollentia. Aquesta nova entrada no va ser inaugurada fns al 1977. El monument, obra de l'arquitecte Pere Garau Sagristà representa una ala enorme de ciment armat que sembla que vulgui emprendre le vol. Situats al davant podem llegir el poema "La font", una de les poques mostres profanes de la poesia de joventut.