La Granja

Municipi:Esporles
Comarca:Mallorca
Coordenades: 39.668911, 2.558852

La possessió de la Granja d'Esporles apareix en el Llibre del Repartiment amb el nom d'Alpic i va ser cedida per Nuno Sanç (1239) als cistercencs perquè hi fundessin un monestir que depengué de Poblet. D'aquest primer cenobi, en resten vestigis de les cel·les dels monjos i d'una torre. Sembla que l'olivar era el cultiu predominant en els segles XIII-XVI. En passar els monjos al monestir de la Real la finca fou adquirida per la família Vida i començà a utilitzar-se el nom actual. El casal va ser ampliat entre el final del segle XVII i el 1716. En el centre hi ha un pati, amb paviment de macs, aljub central i escala d'accés al pis noble, protegit per una volada. La façana principal disposa les obertures de les tres plantes simètricament. El conjunt és completat per dues zones ajardinades. Hi trobem el teix (taxus baccata) de sa Granja, d'uns dos mil anys, considerat un dels teixos més vells del món. Té la soca d'un diàmetre d'1,5 metres i 5 de perímetre, i està molt ramificada des de baix. Arriba als 6 metres d'alçària i la capçada té 10 metres de diàmetre. És l'arbre més vell conegut a les Balears. La part interna de la soca es troba buida, cosa normal en arbres tan vells. En ser-hi al davant podem llegir un fragment de la prosa que li va dedicar Bernat Cifre.