Jardins de Raixa

Municipi:Bunyola
Comarca:Mallorca
Coordenades: 39.680309, 2.673385

Els jardins de Raixa formen part de la possessió que el cardenal Antoni Despuig i Dameto (Ciutat de Mallorca, 1745-Lucca, Toscana, 1813)  es féu construir al peu de la Serra de Tramuntana. És una casa de tradició mallorquina que envoltà de jardins de tipus neoclàssic, destacant-hi la monumental escalinata i l'estany, aquest possiblement d'origen musulmà, que és considerat el dipòsit artificial d'aigua més gran de Mallorca (98 metres de llarg, per 15 d'ampla i 7, de fons). Despuig hi aplegà bona part de les troballes arqueològiques del món romà que aconseguí excavant la seva vil·la italiana d'Arricia o adquirides amb afany de col·leccionista, avui la major part conservades  en el Museu Municipal de Palma, al castell de Bellver. En la casa, hi treballaren els escultors Pasqual Cortès i Lluís Melis i els tracistes Giovanni Tribelli i Francesco Lazzarini. Despuig és autor, entre d'altres obres, d'una Vida de la B. Catalina Tomàs, apareguda pòstumament el 1816 i d'un Diari, inèdit en gran part, on es reflecteix bàsicament la seva curiositat arqueològica.

En qualsevol lloc de la possessió però especialment a l'escalinata i a l'estany poden servir-nos: el poema que li dedicà Miquel Costa i Llobera, la descripció que en féu Josep Pla en el seu viatge per l'illa, l'evocació del record de l'estada que hi féu Maria Rusiñol amb el seu pare, unes disquisicions que Baltasar Porcel féu del cardenal Despuig i, finalment, les cançons que Maria del Mar Bonet dedicà a la història popular del comte de Raixa i la que tracta l'encís dels seus jardins.