Avenc de son Pou

Comarca:Mallorca
Coordenades: 39.713398, 2.753714

Aquest espectacular avenc es va formar a partir d'una esquerda produïda per un moviment de distensió a la muntanya per mecanismes de dissolució calcària, amb un ensorrament posterior de la volta que originà el forat zenital. En entrar dins la cova hom es troba a la sala gran, coneguda com "sa cambra gran", de seixanta metres d'alçària per setanta-cinc de llargada. A dalt, s'hi divisa el forat zenital de 10 metres de diàmetre. A la dreta ens quedarà el degotís (estalactita) més gros, "sa palmera". A la dreta, pujant per una costa de pedres on hi ha una escala, s'hi troben les dues galeries superiors, la més llarga d'uns trenta metres. A l'esquerra, baixant entre les roques i la pols de la colomassa, arribarem a la sala inferior, "sa cambra fosca", on accedim per un estret i baix passadís. Diversos han estat els autors que han tractat de l'encant d'aquest paratge, podem servir-nos de la lectura de: el poema de Miquel Costa i Llobera, de la recreació narrativa de la llegenda de Joan Rosselló de Son Fortesa i de l'adaptació més actualitzada que en féu Josep Capó i, finalment dos poemes més de Josep Maria Llompart i Baltasar Coll Tomàs.