Sa Cabaneta. Plaça davant de Sant Marçal

Municipi:Marratxí
Comarca:Mallorca
Coordenades: 39.623578, 2.742685

Abans de convertir-se en una zona perifèrica de Palma, Sa Cabaneta havia estat un poble majoritàriament de jornalers i pagesos que treballaven en les grans possessions que el volten. A principis del segle XX, s'hi instal·là una indústria sabatera que ocupà molta de gent. Aquesta canvi econòmic determinà canvis socials i polítics. Els sabaters s'organitzaren en la cooperativa de consum "La Igualdad" (1903). Durant la Segona República hi va haver una Casa del Poble i es desenvolupà el moviment obrer i republicà.

En aquesta vila, com a Pòrtol, recentment s'hi ha desenvolupat una important tradició de fabricació de ceràmica tradicional, especialitzada en la fabricació dels populars siurells. Per Sant Marçal, al 30 de juny, era tradicional en els pobles de la rodalies anar-hi a comprar siurells per als infants. Davant de l'església de dedicada al sant, a la plaça Pere de Verí, serà un lloc oportú per llegir el poema que Miquel Dolç dedicà a cantar el siurell.