Sa Fàbrica

Municipi:Manacor
Comarca:Mallorca
Coordenades: 39.571274, 3.200597

El 1902 la "Casa Hugo Heusch & CA." va posar en marxa una fàbrica de perles a Manacor. Un motor de gas es va instal·lar a les encara provisionals instal·lacions de la fàbrica el 1903 i maquinària procedent de França fou portada a 1906 per a l'ampliació del procediment de bufat manual i per a la fabricació de boles de major grandària.

El 1907 es va acabar la construcció de la fàbrica ocupant una quarterada (3.550 m2) de terreny per a la qual es van pagar 1.176 pessetes. La fabrica de la Casa Hugo Heusch & Co passaria a ser coneguda popularment com "Sa Fàbrica", romanent durant 100 anys en el mateix solar.

La primera guerra mundial (1914-1918) va forçar el trasllat a Barcelona de l'activitat perlera que desenvolupava a Paris. El 1915 la fàbrica de perles es va constituir en "Societat Anònima" i el 1917 va adoptar el nom de "Indústries Espanyola de Perles d'Imitació SA (IEPISA). La fàbrica de Manacor va passar a anomenar-se IEPISA fins als anys 1950 quan es va canviar en Majòrica, marca registrada per produir perles simulades més fines. Davant del solar que ocupava l'antiga factoria perlera podem servir-nos com a lectura d'un fragment Cròniques de la molt anomenada ciutat de Montcarrà, de Maria Antònia Oliver.