Can Gilabert de la Portella

Municipi:Binissalem
Comarca:Mallorca
Coordenades: 39.685917, 2.844426

Avui propietat del municipi, aquesta era la casa familiar de Llorenç Moyà i Gilabert. D'estil bàsicament neoclàssic té alguns elements barrocs, com per exemple el pou que es troba a la clastra. Són destacables les pintures al fresc que es conserven en una de les habitacions nobles de la casa, allí podem servir-nos com a lectura de dos poemes de valor autobiogràfic de Llorenç Moyà. A la clastra, hi escaurà llegir la nota de viatge de Josep Maria Espinàs quan visità el casal i dos fragments de memòria de Montserrat Roig quan hi va estar acompanyada pel matrimoni Villalonga.