Plaça de la Vila

Municipi:Alaró
Comarca:Mallorca
Coordenades: 39.706074, 2.788766

La vila té l'origen en l'alqueria musulmana d'Oloron, entorn del seu castell. I aquesta, alhora, el tenia en un emplaçament poblacional molt anterior, com el topònim, clarament preromà evidencia. Durant la conquesta de Mallorca, els habitants musulmans van resistir al Castell d'Alaró, sent, amb Pollença un dels últims llocs en rendir-se, el 1231. La plaça de la Vila té forma allargada de passeig, i està presidida a la banda sud per l'església i a la nord pel monument dedicat a una escultura d'Enric Broglia, a la banda de llevant hi ha l'ajuntament. Qualsevol perspectiva de la plaça, si pot ser tenint a la vista els elevats cims on hi ha el castell, llegirem  dos fragments costumistes de Joan Rosselló de son Fortesa i de Salvador Galmés  i dues notes de dietari de Valentí Puig que hi resideix algunes temporades de l'any.