Carrer de la Rosa

Municipi:Montuïri
Comarca:Mallorca
Coordenades: 39.568690, 2.983708

Aquest carrer nom oficialment Rector Rubí, però de sempre ha estat conegut com de la Rosa, sota mateix del carrer Major. En el número 9 d'aquest carrer hi vivia de fadrina Rosa Fornés que amb el temps maridà amb en Pere Capellà. Aquest li dedicà un dels seus poemes que formava part de la peça teatral El carrer de les tres roses,  que podem llegir en qualsevol punt del carrer.