Sant Honorat

Municipi:Algaida
Comarca:Mallorca
Coordenades: 39.519676, 2.927952

L'ermita de Sant Honorat, patró d'Algaida, és una petita església situada al vessant meridional al puig de Randa. D'ençà del segle XIV, la muntanya va ser habitada per persones en retir espiritual després que fos el lloc de contemplació de Ramon Llull. A finals del XV es portà a terme la primera edificació per acollir els eremites Arnau Desbrull i Miquel Catllar que des de feia anys vivien a la contrada. S'aprofità que ja no hi havia ermitans per a reformar l'edifici entre 1654 i 1661. Des de 1763 la Confraria de Sant Pau i Sant Antoni s'hi establí fins a la darreria del segle XIX. El 1890 se'n va fer càrrec Joaquim Rosselló i Ferrà que hi fundà l'orde dels Missioners dels Sagrats Cors de Jesús i Maria. L'edifici tingué una nova reforma el 1962. Hi podem llegir un fragment de les memòries de Miquel Gayà de quan hi estudià i una visió paisatgística de Joan Santamaria de quan puja a Cura.