Font de Randa

Municipi:Algaida
Comarca:Mallorca
Coordenades: 39.526157, 2.915848

A 305 metres sobre el nivell de la mar, la font de Randa és de mina o qanat (conducció d'origen andalusí), amb una galeria de 48 metres i amb un pou d'aireig a 25 metres de la boca de la mina. L'aigua prové dels puigs de Randa i de Son Reus i aboca el seu cabal en uns abeuradors que es comuniquen amb uns rentadors públics coberts amb una porxada sustentada per tres arcs de mig punt. L'aigua sobrant és conduïda per una sèquia cap a Llucmajor. En qualsevol punt de la font, situada al marge de la carretera de Cura i en un lloc molt tranquil podem de servir-nos com a lectura del poema que li dedicà Maria Antònia Salvà; d'un fragment de les memòries de Gabriel Janer i Manila en què reflexiona sobre el valor de la literatura de tradició oral, servint-se de tastos de rondalles d'Alcover sobre Randa i, finalment, d'un poema de Josep Lluís Aguiló, que és una reflexió actual sobre el tema dels jueues mallorquins, els xuetes, i en què es refereix també a supòsit llegendari de les tres columnes que sustenten l'illa.