Son Romaguera

Municipi:Algaida
Comarca:Mallorca
Coordenades: 39.559857, 2.895282

Tal com detalla el fragment d'Ha nevat sobre Yesterday, de Gabriel Janer i Manila que proposem de llegir davant de la casa coneguda com a son Romaguera, al número 12 del carrer de S'Aigua, on vivia n'Antònia una dona fadrina que era complaent amb els al·lots del carrer.