El molí d'en Xina

Municipi:Algaida
Comarca:Mallorca
Coordenades: 39.562069, 2.897143

Aquest molí situat en el número 39 del carrer de la Ribera és un dels de titularitat privada que es conserven a la vila. Algaida és de les zones de l'illa en què sempre els pous s'han hagut de foradar a més profunditat i és on n'hi ha en més quantitat. Evidentment aquest fet anava aparellat a la construcció de molins per extreure'n l'aigua i també per a moldre el gra. Situats davant del molí  d'en Xina podem llegir un poema de Pere Capellà dedicat a la importància de la presència dels molins en la vila de la seva infantesa i un fragment del conte de Llorenç Capellà dedicat a narrar el misteri d'un crim comès en un pou d'aigua d'Algaida.