Fundació Antoni Maria Alcover

Municipi:Manacor
Comarca:Mallorca
Coordenades: 39.568529, 3.208375

Institució Pública Antoni M. Alcover va ser creada el 1999 amb l'objectiu de preservar el fins documental i difondre la figura del folklorista  i filòleg.  S'ubica a can Socorrat, un magnífic casal catalogat de mitjan segle XIX. Es tracta d'un exemple de casa senyorial que compta amb planta noble, soterrani, dues plantes superiors i un pati; l'escala se situa en el segon aiguavés. L'espai museogràfic es distribueix en dues àrees: la primera dedicada a la trajectòria vital d'Alcover, que és indestriable del Diccionari català, valencià, balear, i la segona al món de les rondalles. La segona sala es troba presidida per una de les calaixeres on Alcover ordenava alfabèticament les cèdules lexicogràfiques que contenien totes les paraules de la llengua, les antigues i les modernes, les parlades i les escrites, d'arreu del territori, fins que en va reunir gairebé quatre milions. La tercera sala, doncs, exhibeix el seu escriptori de treball i recorre, a través de diversos objectes, el seu periple vital. En qualsevol d'aquests espais podem llegir el record de Francesc de Borja Moll quan Alcover li va encomanar feina per al Diccionari i el poema que li ha dedicat Bernat Nadal (Manacor, 1950).