Terrada del castell

Municipi:Palma
Comarca:Mallorca
Coordenades: 39.563878, 2.619533

La planta del castell de Bellver és orientada als quatre punts cardinals: la torre mestra assenyala el nord magnètic i les tres torres adossades marquen  els altres punts cardinals principals (E, S, O), mentre que uns guaitells més petits, de base cònica invertida, que apareix a l'alçada de la segona planta, indiquen la resta dels punts (NE, SO, SE, NO). Podem llegir-hi dos fragments descriptius de Josep Pla.