Cambra de Jovellanos

Municipi:Palma
Comarca:Mallorca
Coordenades: 39.563671, 2.619455

Entre els presos il·lustres que al llarg de segles han estat reclosos en el castell de Bellver hi ha el ministre espanyol Gaspar Melchor de Jovellanos (1802-1808), que féu la primera descripció del castell i n'encarregà els primers plans i dibuixos, com també féu una descripció botànica i geològica del pinar circumdant i amb elles fundà el moviment conservacionista del patrimoni. El català Francesc Aragó, que participava en el mesurament del meridià de París, s'hi refugià, acusat d'espia per la població. El seguiren el general antiabsolutista Luis de Lacy i Gautier, que hi fou afusellat (1817), els lliberals Esteve Bonet i Perelló i altres (1824) i Miquel Bibiloni i Corró  (1867); republicans catalanistes com Valentí Almirall (1869)... El 1931, fou cedit per l'Estat a l'ajuntament de Palma. Després de la revolta feixista de 1936, hi tancaren uns 800 presos polítics republicans, els quals foren obligats a construir l'actual carretera d'accés al castell. Entre aquests presos hi havia Alexandre Jaume, que com a diputat havia aconseguit la cessió del castell a la ciutat, i Emili Darder, batlle en el moment de la cessió, tots dos afusellats després. El castell, convertit el 1976 en Museu d'Història de la Ciutat de Palma  en diverses sales la col·lecció d'escultures clàssiques del cardenal Despuig. En la cambra que fou de Jovellanos, podem llegir un fragment de Caliu, de Lluís Nicolau d'Olwer qui de l'exili estant es pregunta si el castell serà lloc de nous captiveris i un text de Josep Pla que evoca el poític il·lustrat.