Casa de Bartomeu Rosselló-Pòrcel

Municipi:Palma
Comarca:Mallorca
Coordenades: 39.569605, 2.643006

En la casa número 25 del carrer Sant Llorenç del barri del Puig de Sant Pere va néixer Bartomeu Rosselló-Pòrcel el 3 d'agost de 1913. És llarg i estret i acabava en una punta amb una placeta. Tot fa pensar que pugui ser el marc geogràfic d'un poema dels primers que va escriure, recollit per Josep Maria Llompart en una secció de textos no recollits en llibre que tancava l'edició de l'Editorial Moll de 1975. Podem llegir-lo, doncs, davant la casa que s'identifica també per una placa que recorda els lligams del poeta amb l'edifici.