Vitralls d'Antoni Gaudí

Municipi:Palma
Comarca:Mallorca
Coordenades: 39.567321, 2.648311

Abans de la reforma de Gaudí de 1903, la Seu de Mallorca era un temple obscur, amb la major part dels vitralls cegats i il·luminada amb canelobres, llantoners i el corredor de ciris. Un dels encàrrecs que li féu el el bisbe Campins fou fer entrar la llum del Mediterrani a través de vitralls i amb làmpades elèctriques, introduint dins la Seu un dels avanços més importants de l'època: l'electricitat. Tant la rosassa del fons com en els vuit finestrals de la capella Reial, el tema representat és el de les invocacions de la Lletania Lauretana, les quals fan referència a Maria com a Reina. El novembre del 1904 s'instal·laren els vidres de la rosassa, amb la representació de la Reina dels Àngels i, el gener del 1905, es fabricaren a la casa Amigó de Barcelona els vitralls amb els temes dels confessors i de les verges, que serien col·locats el mes d'agost d'aquell mateix any. Per realitzar aquests vitralls, Gaudí va fer fotografies de persones i d'indrets de Mallorca per tal de plasmar la realitat de l'illa. A més, ideà una nova tècnica per construir vitralls, la tricomia, que consistia en la utilització de tres vidres superposats per obtenir el color desitjat i emprant un quart vidre per matisar els colors. Tenint a la vista els vitralls gaudinians podem llegir el poema que Maria Antònia Salvà escriví el 1928 cantant-ne les lloances.