Can Massot

Municipi:Palma
Comarca:Mallorca
Coordenades: 39.567282, 2.649354

En la casa número 6 del carrer de Palau, hi vivien els germans Mercè i Marià Massot, que acolliren unes valorades tertúlies literàries en la immediata postguerra. Una làpida a la façana recorda que també fou l'estatge de l'eminent músic Guillem Massot i Beltran, el seu avi. Situats al davant podem llegir tot un seguit de textos: el primer, un de memorialístic de Maria Antònia Salvà que detalla el caliu d'aquell clos; poemes dedicats entre ella i Mercè Massot; els versos de "Partenó", de Llorenç Moyà i Gilabert en què equipara l'àgora de can Massot al Partenó; un poema de Miquel Ferrà que destaca la hospitalitat d'aquella llar; un seguit de fragments de les memòries de Miquel Gayà que donen idea de com es desenvolupaven aquelles tertúlies literàries i de qui hi assistia i, finalment, un sonet de Jaume Vidal i Alcover dedicat a l'amfitriona.