Impremta Guasch

Municipi:Palma
Comarca:Mallorca
Coordenades: 39.568484, 2.650731

Estava situada al número 4 del Carrer Morei. Fundada el 1579 era la més antiga d'Europa, sempre regida per la mateixa nissaga, fins que va tancar portes el 1958. Va publicar revistes tan significatives per al desvetllament romàntic com "El Museo Balear de Historia y Literatura y Arte" editada entre 1875 i 1877 i, en una segona etapa entre 1884 i 1888, va ser dirigida per Josep Lluís Pons i Gallarza i comptà amb Mateu Obrador com a secretari de redacció. A les seves pàgines veieren la llum els primers poemes catalans de Joan Alcover i Miquel Costa i Llobera. Just davant la placa que recorda l'emplaçament de la impremta podem llegir-hi el poema "Les dues ausències" un dels de joventut del poeta Alcover.