Carrer de l'Argenteria

Municipi:Palma
Comarca:Mallorca
Coordenades: 39.570033, 2.651312

Aquest carrer, artèria important de l'antic call Menor jueu, denominat El Segell, enllaça la plaça de Santa Eulàlia, amb la monumental església dedicada a la santa i que fou la primera parròquia després de la conquesta,  amb els accessos a la plaça Major. Tenint a la vista la variada oferta de comerços, predominant les joieries, que remeten al passat jueu, hi podem llegir un fragment de Dins el darrer blau, de Carme Riera, en què narra l'intent de fuga de bona part de la comunitat hebraica al segle XVII. També, un altre de Carrer de l'Argenteria, 36, d'Antoni Serra sobre un episodi del temor de ser jueu en el context de la Guerra del 36 a Palma i, finalment, dos fragments de Màrmara, de Maria de la Pau Janer que narra la creació de l'anell que serà deicisu en el futur de la protagonista Clàudia.