Can Villalonga

Municipi:Palma
Comarca:Mallorca
Coordenades: 39.568087, 2.649713

Llorenç Villalonga, un cop casat amb la seva cosina Maria Teresa Gelabert, passaren a residir en el casal número 5 del carrer de l'Estudi General. Avui conserva tot l'aspecte exterior inalterat però per dins l'edifici ha estat renovat per fer-hi diversos apartaments. Aquí fou on el vingueren a visitar Baltasar Porcel i Montserrat Roig

Davant del casal, hi podem llegir dos fragments d'Una Arcàdia feliç, de Miquel López Crespí, que recreen en primera persona les intervencions que Villalonga tingué amb el poder feixista mallorquí després de 1936. També ens servirem de diversos fragments de la contextualització que del casal i el personatge en feren Baltasar Porcel i Montserrat Roig quan, respectivament, l'entrevistaren el 1970 i el 1973 per a la revista "Serra d'Or".