Monument a Joan Alcover

Municipi:Palma
Comarca:Mallorca
Coordenades: 39.568916, 2.646815

En l'espai que avui ocupen els jardins de la Glorieta de la Reina, centrats pel monument a Joan Alcover va ser en altre temps l'emplaçament del convent dels Mínims. Els artistes Monegal i Casanovas van ser els autors de la figura estilitzada que simbolitza "La serra", mentre que la base de pedra és obra de l'arquitecte Guillem Forteza. El monument fou inaugurat el 1928 i és una bona localització per a llegir-hi el poema "La serra" que també proposem llegir-lo a Son Martí de Calvià i "Llengua i pàtria" una breu i contundent declaració sobre per què va acabant escrivint en català. També hi escau la lectura d'un text de Joan Santamaria.