Tomba Llompart Viñas

Municipi:Palma
Comarca:Mallorca
Coordenades: 39.589004, 2.639267

Josep Maria Llompart va traspassar el 28 de gener de 1993 i fou siterrat en la tomab familiar del cementiri de Palma. La presideix un fragment del poema "Us veig senyor Sant Jordi". Hi podem llegir també dos poemes de Llompart que reflexionen sobre el pas del temps i la mort, el que li dedicà la cunyada Cèlia Viñas, una valoració intel·lectual de la seva important aportació a la represa de la cultura catalana a les illes després de 1939, que li féu Josep Massot i Muntaner (Palma, 1941) i, finalment, un altre poema elegíac de Bartomeu Fiol.