Hospital Psiquiàtric de Jesús

Municipi:Palma
Comarca:Mallorca
Coordenades: 39.583830, 2.642381

Aquest manicomi, conegut per aquest nom fins al 1937,  va ser acordat construir-lo el 1879 en els antics terrenys que ocupava, abans de la desamortització, l'antic convent de Jesús. No fou fins el 1906 que Alfons XIII hi posà la primera pedra com un acte més de les festes pel seu matrimoni. El 1911 s'hi començaren a traslladar els primers pacients i el 1920 estava en ple funcionament. Fou poc després que hi començà a exercir de metge psiquiatre Llorenç Villalonga. En qualsevol punt del jardí, tenint a la vista els edificis més antics podem llegir un fragment de Falses memòries de Salvador Orlan, una mena d'autobiografia novel·lada de Villalonga, en què valora aspectes psicològics de les seves afeccions per la mare i el pare. També escau llegir-hi un record de Baltasar Porcel que de jove acompanyà l'escriptor al pisquiàtric de Jesús.