Quatre Campanes

Municipi:Palma
Comarca:Mallorca
Coordenades: 39.580734, 2.645894

El 1740, el Capità General Vallejo, tingué la iniciativa d'arranjar el camí exterior de la Porta de Jesús, una de les cinc que donaven accés a la ciutat amurallada, en el camí que comunicava Palma amb el convent de Jesús. El 1783, amb la intervenció del cardenal Despuig, aquest passeig prengué un aspecte bastant definitiu. Fou batejat popularment com el passeig de les Quatre Campanes gràcies perquè a banda d'uns bancs encorbats de pedra, s'hi col·locaren a cada cantó quatre grans  hídries o copes amb uns bons pedestals que recordaven la forma de la campana. El fet que a mitjan del segle XIX comencés a funcionar el cementiri de Son Tril·lo, féu que de mica en mica es develués el caire de passeig senyorial que havia tingut fins aleshores. Situats en un dels quatre cantons podem servir-nos d'un text de Bartomeu Ferrà en què descriu com anaven les cerimònies dels enterraments i el poema elegíac "Enyorança", de Joan Alcover en el qual afirma que les Quatre Campanes podien veure passar sovint els seus pensaments i enyors cap els seus morts.