Carrer de Cèlia Viñas

Municipi:Palma
Comarca:Mallorca
Coordenades: 39.579860, 2.673633

El poema 7 que clou Llunari del port (1953), de Josep Maria Llompart, va ser dedicat explícitament a la cunyada poeta Cèlia Viñas i hi consta que va ser escrit per a ella. Palma no conserva cap referent urbà de la vida de l'escriptora si no és aquest carrer que li fou dedicat. Seria un bon punt per recordar-la i llegir dos poemes seus i els que li foren dedicats per Marià Villangómez, Bernat Vidal i Tomàs, Josep Maria Llompart, i Baltasar Coll i Tomàs.