Ca n'Alcover

Municipi:Palma
Comarca:Mallorca
Coordenades: 39.566587, 2.652601

Ca n'Alcover és on va residir bona part de la seva vida el poeta. Va ser adquirida per l'Obra Cultural Balear i remodelada va obrir les portes al públic el 2008. És un espai cultural que consta de tres sales polivalents, espais dedicats a casa museu del poeta, el jardí i la terrassa. En aquests diferents punts , hi trobarem textos de poeta exposats i per poder llegir. A més a més, recomanem lectures específiques. Així, en sala de la planta principal fa de bon llegir "Plor d'infants", tenint present el drama personal pel qual va passar amb la mort dels seus fills. De cinc que en tingué en dos matrimonis només el va sobreviure un, Pau. Aquest poema per temàtica lliga perfectament amb el sonet "Desolació" que recomanem de llegir davant la tomba del poeta. També ens servirem de dos poemes de Josefina Tura que va escriure'ls arran d'haver estat acollida, l'hivern de 1953, per Dolors i Pau Alcover, jove i fill del poeta. Al jardí, farà bo de recitar "La relíquia", poema reproduït en una de les parets. Davant el salonet reservat a la tertúlia, ens servirem "Col·loqui" diàleg entre el poeta i la musa sobre la mort dels éssers estimats i de com la poesia en pot ser un lenitiu; de fragments de memòria de Miquel Ferrà i Lluís Nicolau d'Orwell el del primer descriu com eren les tertúlies que s'hi feien i el del segon valoren la personalitat i l'obra del poeta. Completarem les lectures en aquest punt amb una nota de dietari de Valentí Puig. Finalment, a la terrassa, amb una magnífica vista sobre la Palma vella, tenint a mà tot de plaques amb fragments de poemes alcoverians, hi escau també llegir "Avemaria".