Can Robert

Municipi:Matadepera
Coordenades: 41.633303, 2.004570

En aquesta masia, camí de Can Poble, cedida pel fabricant terrassenc Emili Badiella, a qui el poeta dedicà La gesta dels estels, Joan Salvat-Papasseit (Barcelona, 1894-Barcelona, 1924) va fer la primera cura de repòs després de l'esclat de la malaltia que el va dur a la tomba. Situats davant el mas o tenint-lo a la vista podem llegir dues cartes, una adreçada a Badiella i l'altra a Lluís Plandiura, dos dels benefactors més destacats del poeta i el poema "La casa que vull", lligat amb el paisatge vallesà i que forma part de La gesta dels estels.