S'Espaumador

Municipi:Palma
Comarca:Mallorca
Coordenades: 39.143509, 2.930329

Tot i que Joan Coromines, referint-se a l'Espalmador d'Eivissa, formulà la teoria que el topònim procedia d'una complexa evolució a partir de l'illa de l'Espart Major, hipòtesis més recents s'inclinen per afirmar que prové del lloc on trabucaven les naus de costat, per a netejar-les de les adherències biològiques. Aquesta, com en el cas eivissenc, probablement seria la que explicaria l'origen del topònimde la petita badia de s'Espaumador de l'illa de Cabrera.  En qualsevol punt de la platja podem servir-nos de la lectura d'un breu text de Francisca Sunyer i d'un poema d'August Bover dedicat a l'illa.