Can Fatjó

Coordenades: 41.483918, 2.127233

Can Fatjó, compost de la masoveria més antiga, i la torre quadrada dels senyors de finals del XVIII, avui és una de les dependències del Parc Tecnològic del Vallès. En aquest mas i rodals se situen moltes de les escenes de Vent de memòria, d'Isidre Grau. Un dels fragments triats, de fet, explicita quan l'hereu, l'Alfons Saura, es ven les propietats per aixecar-hi edificis nous mentre el seu pare encara és viu.