Mesures

Comarca:La Selva
Coordenades: 41.863752, 2.662895

El 27 de juliol de 1344 Pere el Cerimoniós concedeix a Santa Coloma de Farners a petició dels Vilademany el privilegi de celebrar mercat els dimecres que a finals del segle XVII es trasllada al dilluns. Des d'un principi i fins als nostres dies el lloc de celebració d'aquest mercat setmanal ha estat la plaça Farners. Les mesures inicialment es guardaven a la casa Farners, però aprofitant la construcció de la capella dels Dolors l'ajuntament vol adossar-hi un porxo per guardar-hi les mesures de la vila i fer-hi les activitats pròpies del càrrec de mostassaf. Cap al 1748 s'enderroquen les antigues presons annexes a l'església per construir-hi la porxada de les mesures. El primer porxo es basteix entre 1757 i 1760. El 1891 s'adjudicà l'obra d'una nova porxada a Francesc Boades seguint el projecte neoclàssic de Josep Gallart. Originàriament era una construcció de cinc arcs de mig punt que servia com a lloc cobert per al mercat. L'any 1901 s'enderrocaren perquè amenaçaven ruïna. Se'n feren unes altres amb estructura metàl·lica d'estil modernista. En l'època franquista es van reconstruir les Mesures seguint l'estil neoclàssic de la primera porxada, però sense mantenir les seves proporcions. Les actuals són de 1957-58 i retornen a l'estil neoclàssic. La porxada serà un bon lloc per a llegir-hi "Inici de càntic al temple", de Salvador Espriu.