Castell de Sant Joan

Municipi:Blanes
Comarca:La Selva
Coordenades: 41.679014, 2.798312

Els orígens del castell de Sant Joan cal fixar-los entre els segles XI i XII. El nom li prové de l'ermita situada als seus peus. Va ser construït per vigilar les incursions marítimes dels pirates, sobretot en èpoques en què el regne de Mallorca era del domini àrab i oferia a la població de Blanes una seguretat de refugi quan venien les invasions. Està situat dalt del turó de sant Joan de 173 metres d'altura. Actualment, del conjunt resta dempeus la torre rodona de l'homenatge. Del recinte exterior s'han conservat murs al nord, on hi havia la porta, a ponent, on hi ha una espitllera, i a migjorn. L'aparell constructiu dels murs és molt irregular. El gruix oscil·la entre els 95 i els 120 cm. De la porta d'entrada, situada al punt més meridional, en queden només algunes pedres dels brancals i de la llinda. Des del punt més alt del mirador del castell tenint unes esplèndides panoràmiques podem llegir diversos textos: primer, dues proses de Joaquim Ruyra i Ferran Agulló que tracten de la riquesa aqüífera del delta de la Tordera, que tindrem a l'horitzó, i del litoral de peny-segats des de la punta de santa Anna en amunt, i segon, dos poemes dedicats a Blanes per Joan Ribas i Vicent Andrés Estellés.