Casa de Trinitat Catasús

Municipi:Sitges
Comarca:Garraf
Coordenades: 41.235099, 1.800840
Trinitat Catasús va viure durant anys en aquesta casa situada al carrer Pintor Joaquim Sunyer, 5. Aquí pot ser un bon punt per evocar la seva obra amb la lectura d'un dels poemes que dedicà a descriure Sitges i els seus entorns.