Església de Santa Cecília

Municipi:Molló
Comarca:Ripollès
Coordenades: 42.348613, 2.404981

La parròquia de Molló o "Mollione" la tenim documentada l'any 936. Ja entrat el segle XI es va començar a aixecar un nou campanar, la base del qual fou aprofitada en construir l'església actual, avançat el segle XII. Té una sola nau capçada a llevant per un absis semicircular, molt desenvolupat, més estret que l'amplada de la nau. A la banda de ponent del mur de la part meridional, s'obre la portada, severa i elegant, que fou dissenyada formant un conjunt un xic sobresortint del mur i que s'acaba en un fris esculpit i petites mènsules  –que representen els set pecats capitals– sobre dents de serra, tot sota un petit ràfec en terrat o guardapols. Tenint el temple a la vista podem llegir un poema de Josep Sebastià Pons dedicat a enaltir una fadrina de Molló que, segurament, el poeta va conèixer.