Farmàcia Alsius

Municipi:Banyoles
Coordenades: 42.117984, 2.766140

Pere Alsius i Torrent (Banyoles, 1839-1915) fou farmacèutic, arqueòleg i historiador que, el 1887, es féu famós mundialment per la descoberta de la mandíbula d'un home preneandertalià, d'uns 90.000 anys, el primer i un dels escassos vestigis d'aquest home als Països Catalans. La troballa es féu als bancs de tova calcària (travertins) del Pla de la Formiga, constituïts pels dipòsits sedimentaris de l'antic llac, molt més extens que l'actual. El 1861, un cop llicenciat en farmàcia es posà a dirigir la farmàcia coneguda com a can Fina, fundada el 1768, d'una nissaga de farmacèutics banyolins. Pot ser considerat pioner dels estudis prehistòrics a Catalunya amb el seu informe, de 1871, sobre l'excavació dels sediments magdalenineses en la Bora Gran d'en Carreras a Serinyà.

Un text d'Antoni Rigau, que podem llegir davant de la farmàcia actual, ens evoca les olors que l'educaren de petit al seu barri del carrer de Sant Pere, destacant-ne les provenien de la farmàcia Alsius. Complementarem la lectura amb un fragment de La dona d'aigua, de Núria Esponellà en què el farmacèutic Pere mostra entre d'altres troballes, la mandíbula al protagonista de la novel·la.