Plaça de la Font

Municipi:Banyoles
Coordenades: 42.118882, 2.766930

Es tracta d'una plaça relativament recent i que es va urbanitzar en motiu de l'establiment de l'Ajuntament a la Pia Almoina, amb la finalitat de dignificar la zona i construir una plaça adequada per a un consistori. Comunica dos dels carrers més estrets de la ciutat: el de la Paraireria i el de les Escrivanies, que recorden la concentració gremial pròpia de l'Edat Mitjana, això és, els artesans del paper i de l'escriptura. Avui (i històricament) es coneix com a Plaça de la Font precisament perquè s'hi ubica una font des que l'abat va concedir fer-hi arribar l'aigua el 1636. L'actual és una restauració a partir de l'obra que s'hi va construir durant el segle XIX. A la banda est hi ha una placa que recorda l'estada del 18 al 22 de juliol de 1884 de mossèn Jacint Verdaguer a la vila. És, doncs, el lloc adequat per llegir la carta d'agraïment que el poeta envià a Joaquim Morelló, farmacèutic establert a la Plaça dels Turers, que fou un dels amfitrions d'aquells dies. També recull l'impacte de l'aparició del poema Canigó i de la vetllada i lectura que en feren al Foment de Banyoles. Completarem la crònica de l'estada amb el testimoni d'un altre banyolí que recollí Valeri Serra i Boldú en la seva biografia i, finalment, un fragment de Jaume Farriol que contextualitza el lloc històricament.