Casa Nostra

Municipi:Banyoles
Coordenades: 42.116334, 2.745277

El 1922, Magdalena Aulina i Saurina havia fundat a Banyoles el Patronat d'Obreres, que combinava el foment de la vida religiosa amb la formació humana i cristiana de nenes i noies. El 1926, gràcies a donacions de famílies banyolines benestants va comprar Casa Nostra. A partir de 1929, s'hi varen començar a impartir classes i s'hi creà una residència per a joves obreres. El 1933, s'hi obrí un dispensari mèdic i s'arribà a atendre més de 500 alumnes.  Una de les protagonistes de Llibre de cavalleries, de Joan Perucho es formà en aquesta institució. Per això, tenint a la vista la torre campanar que la simbolitza podem llegir-ne un fragment.