Plaça de l'Ajuntament

Municipi:Salt
Comarca:Gironès
Coordenades: 41.974655, 2.792635

Fins al segle XIX, el nucli de població principal es concentrava al voltant de l'església de Sant Cugat, però a partir de la segona meitat i com a conseqüència del procés d'industrialització, sobretot de la indústria tèxtil, va començar a créixer un altre nucli de població més a prop de Santa Eugènia, anomenat "El Veïnat", que inicialment estaven separats però que amb el temps han quedat integrats en un sol nucli urbà.

Descobertes recents d'indústries lítiques documenten que el pla de Salt tingué els primers pobladors entre 250.000 i 300.000 anys enrere. Sembla que el nom de Salt deriva de Salto, ja que el salto era un tipus de propietat de la terra documentat des de l'època romana. Existeix una altra hipòtesi que estableix que el nom prové de Sale alte, atès que aquesta expressió és esmentada en un document de 1019, i fa referència a algunes mansions senyorials situades en el lloc. Situats a la plaça de l'Ajuntament en la zona urbanísticament més impersonal de la ciutat llegirem el fragment d'En la pell d'un mort, de Xevi Sala que narra una de les manifestacions de malestar social per la significativa immigració de gent de les més diverses nacionalitats en els darrers anys.