Carrer de Ciutadans

Municipi:Girona
Comarca:Gironès
Coordenades: 41.983909, 2.825272

El carrer de Ciutadans, que enllaça la plaça del Vi amb la de l'Oli,  en els seus orígens feia part de la Via Augusta romana que travessava la ciutat de Gerunda. A l'Edat Mitjana esdevingué part del camí Reial que unia Barcelona amb França. El primer nom que es coneix és el de carrer dels Cavallers, doncs molts dels cavallers que vivien en cases petites al carrer de la Força s'hi varen traslladar, principalment a la banda del carrer que mira a orient. En canvi els mercaders i artesans, sobre tot ferrers, vivien a la banda de ponent. El carrer també va tenir els noms de la Ferreteria Nova, del Draper i finalment el de Ciutadans des de 1456, que ha perdurat fins ara.

Entre els edificis destacats cal citar la Fontana d'Or, del segle XI, probablement el més antic. Però també són destacables els grans casals construïts entre els segles XVII-XVIII, com la Casa principal de Caramany; la casa Berenguer  (núm. 11), la Desbac i Cartellà (núm. 16), la casa Solterra (núm. 18) i les reconstruïdes al llarg del segle XIX: la casa de la Generalitat (núm. 1), la Massaguer (núm. 21), la Delàs (núm. 14) i la  Salieti (núm 8), obra de Rafael Masó de l'any 1911. Un text de Josep Pla farà de bon llegir en qualsevol punt del seu traçat.