Carrer de les Ballesteries

Municipi:Girona
Comarca:Gironès
Coordenades: 41.985857, 2.824903

El carrer de les Ballesteries voreja per la dreta l'antic llenç de la muralla de Ponent de la Força Vella, mentre a la seva banda esquerra es troba delimitat pel riu Onyar. A causa d'aquests condicionants adopta un traçat lleugerament  corbat, que va des dels Quatre Cantons fins a la placeta on s'inicia la Pujada de Sant Feliu. Per la proximitat a l'Onyar, ja al segle XII, s'hi establiren, nombrosos tallers de manyans. D'aquí que primitivament rebés el nom de "carrer de les fàbriques", substituït pel de les Ballesteries durant el segle XIV per mor del nombrós contingent d'artesans de sagetes i ballestes que l'habitaven. En aquest carrer, hi havia la casa familiar dels Masó i, per aquesta raó, Rafael Masó li dedicà un poema molt descriptiu de com era a inicis del segle XX, que podem llegar en qualsevol punt del recorregut.