Carrer de Sant Llorenç

Municipi:Girona
Comarca:Gironès
Coordenades: 41.986281, 2.825402

Aquest carrer enllaça la Força amb el límit superior de l'antic call jueu, el carrer de la Claveria, del qual és el veritable eix. Estret, de traçat costerut i sinuós, diversos arcs dels antics edificis cobreixen part del seu recorregut. En aquest carrer, s'hi troben la casa Colls-Labayen i el centre Bonastruc ça Porta, i podria formar part del tramat urbà de qualsevol altra ciutat amb potent call jeu com Liorna, Salònica o Esmirna, tal com els esmenta Josep Pla en el text que proposem de llegir-hi.