Carrer de l'Escola Pia

Municipi:Girona
Comarca:Gironès
Coordenades: 41.985888, 2.826273

El 1886, quatre germans maristes arribaren a Girona i, el 1887, fundaren una nova escola al número 2 del carrer Escolapia, la primera del país i de l'estat espanyol d'aquest orde. Aquí va entrar d'alumne intern Josep Pla el 1909 per cursar el batxillerat a l'institut de Vell, actual seu del Museu de Girona, del carrer de la Força. Un fragment de Girona, un llibre de records ens narra l'emplaçament i característiques de l'edifici d'aquesta escola avui desapareguda.