Pedret. Plaça de Sant Pere

Municipi:Girona
Comarca:Gironès
Coordenades: 41.989556, 2.825454

L'antic burg de Sant Pere, que va néixer al voltant del monestir benedictí de Sant Pere de Galligants i es troba documentat per primera vegada al segle X. Al nord limitava amb Pedret, a migdia amb el burg de Sant Feliu i, a ponent, amb l'areny de l'Onyar. El segle XIV va quedar incorporat dins la segona muralla ordenada bastir pel rei Pere III. Avui el barri està centrat per la plaça de Sant Pere on podem llegir un fragment de Girona 1900, de Rafael Gay de Montellà (Vic, 1882-Barcelona, 1969) amb la descripció dels ambients tavernaris que hi havia aquella època i una prosa de Tomàs Roig i Llop (Barcelona, 1902-1987) que recrea una ballada de sardanes per aquests tocoms.